Waar / niet waar vragen

 1. De periode van een 50Hz50 Hz sinusspanning is gelijk aan 20ms20 ms .

 2. De effectieve waarde en de gemiddelde waarde van een sinusgolf zijn hetzelfde.

 3. Een sinusspanning met Umax{U}_{\mathrm{max}} gelijk aan 15V15V produceert evenveel warmte in een weerstand als een 15V15 V gelijkspanning.

 4. De maximale stroomwaarde van een sinusvormige stroom is hetzelfde als de amplitude van deze stroom.

 5. Het aantal radialen dat met 90°90° overeenkomt is gelijk aan π2\frac{\pi }{2} .

 6. In een driefase elektrisch systeem is de onderlinge faseverschuiving gelijk aan 60°60° .

 7. Niet sinusvormige wisselspanningssignalen kunnen zichtbaar gemaakt worden met een oscilloscoop.

 8. Bij een sinusvormige spanning is de momentele spanning bij 45°45° even groot als de momentele spanning bij 135°135° .

 9. Een sinusgolf die na-ijlend is ten opzichte van een referentie sinusgolf bereikt zijn negatief maximum voordat de referentiesinus dit bereikt.

 10. Een wisselspanningsbron met amplitude 5V5 V die in serie staat met een gelijkspanningsbron van 10V10 V levert een alternerende spanning aan zijn belasting.

 11. Wanneer de flankverandering bij een negatief gaande puls positief is spreekt men van de stijgende flank.

 12. De pulsbreedte van een puls wordt gemeten ter hoogte van de helft van zijn amplitude.

Last updated