Multiple choice test

       1. In een parallelschakeling heeft iedere weerstand :

  1. Dezelfde stroom

  2. Dezelfde spanning

  3. Hetzelfde vermogen

  4. Alles dat hierboven is vermeld

       1. Als een weerstand van \[ \mathrm{1,2}\text{ }k\Omega \] in parallel wordt geschakeld met een weerstand van \[ 100\text{ }\Omega \] is de totale vervangingsweerstand:

  1. Kan niet bepaald worden met deze gegevens

 1. Als een bijkomende weerstand mee in parallel geschakeld wordt zal de totale weerstand van deze parallelschakeling:

  1. Dalen

  2. Stijgen

  3. Blijft hetzelfde

  4. Stijgt met de waarde van de toegevoegde weerstand

 2. Als één van de weerstanden uit een parallelschakeling wordt verwijderd zal de totale weerstand van deze parallelschakeling :

  1. Dalen met de waarde van de verwijderde weerstand

  2. Hetzelfde blijven

  3. Stijgen

  4. Verdubbelen

  1. \[ 2\text{ }A\]

  2. Kan men niet weten met deze gegevens

  3. \[ 8\text{ }A\]

  4. Groter dan de twee toekomende stromen

 3. Volgende weerstanden worden in parallel geschakeld over een spanningsbron: \[ 390\text{ }\Omega ,\text{ }560\text{ }\Omega \] en \[ 820\text{ }\Omega \] . De weerstand waardoor de kleinste stroom vloeit is :

  1. \[ 390\text{ }\Omega \]

  2. \[ 560\text{ }\Omega \]

  3. \[ 820\text{ }\Omega \]

  4. Het is niet mogelijk dit te bepalen met de opgegeven gegevens

 4. Een plotselinge daling van de stroom naar een parallelschakeling toe kan een indicatie zijn dat :

  1. Een weerstand in de parallelschakeling stuk is of open is

  2. Een spanningsdaling van de bronspanning

  3. Zowel (a) als (b)

  4. De parallelschakeling is kortgesloten

  1. Het systeem werkt correct

 5. Een parallelschakeling op een PCB bestaat uit vijf weerstanden. Er blijkt een volledige kortsluiting zich te ontwikkelen over één van deze weerstanden. Het meest logische resultaat hiervan is dat:

  1. De kleinste weerstand in de parallelschakeling zal doorbranden

  2. Een of meer weerstanden in de parallelschakeling zullen doorbranden

  3. De zekering in de spanningsbron gaat stuk

  4. De weerstandswaarden zullen veranderen

  1. 1 mW

  2. 4 mW

  3. 0.25 mW

  4. 16 mW

Last updated