De wet van Ohm toepassen op een parallelschakeling

De wet van Ohm kan bij analyse van een parallelschakeling worden toegepast. Dit wordt verduidelijkt aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden.

Wat is belangrijk?

  • Je berekent de totale stroom in een parallelschakeling.

  • Je bepaalt de stroom in iedere tak van een parallelschakeling.

Ubron{U}_{bron}

20V20 V IT=29mA{I}_{T}=29 mA

RT=11R1+1R2+1R3=111kΩ+18kΩ+14kΩ=727,27Ω{R}_{T}=\frac{1}{\frac{1}{ {R}_{1}}+\frac{1}{ {R}_{2}}+\frac{1}{ {R}_{3}} }=\frac{1}{\frac{1}{1 k\Omega }+\frac{1}{8 k\Omega }+\frac{1}{4 k\Omega } }=\mathrm{727,27} \Omega

12,6V\mathrm{12,6} V

Test jezelf : De wet van Ohm toepassen op een parallelschakeling

  1. Hoeveel spanning is er nodig om 20mA20\mathit{ }\mathit{m}\mathit{A} te produceren in de schakeling van figuur 5-19?

Figuur 5-19

  1. Hoeveel spanning is er nodig om 20mA20\mathit{ }\mathit{m}\mathit{A} te laten vloeien door de schakeling van figuur 5-19?

  2. Hoeveel stroom vloeit er door iedere weerstand van figuur 5-19?

  3. Er staan vier gelijke weerstanden in parallel op een spanningsbron met 12V12\mathit{ }\mathit{V} spanning. Als de bron een stroom levert van 6mA6\mathit{ }\mathit{m}\mathit{A} , wat is dan de weerstandswaarde van iedere weerstand?

  4. Een 1kΩ1\mathit{ }\mathit{k}\mathit{\Omega } en een 2,2kΩ\mathrm{2,2}\mathit{ }\mathit{k}\mathit{\Omega } weerstand staan in parallel. Door de totale parallelcombinatie vloeit een stroom van 100mA100\mathit{ }\mathit{m}\mathit{A} . Hoeveel spanning staat er over iedere weerstand?

Last updated