Spoelen

Inductantie is een eigenschap van een draadspiraal die tegengesteld is aan een verandering in stroom. De basis voor het verschijnsel inductantie is het elektromagnetischveld dat eender welke geleider omringt wanneer er stroom doorheen vloeit. De elektrische component die ontworpen is met de eigenschap van inductantie wordt een spoel of inductor genoemd. In sommige toepassingen wordt in plaats van een spoel gesproken over een “choke”. De term choke is meestal geassocieerd met spoelen die worden gebruikt om hogere frequenties te blokkeren. Ze worden op grote schaal gebruikt in communicatiesystemen en in radiofrequentieschakelingen.In dit hoofdstuk bestudeer je de elementaire spoel en zijn kenmerken. Verschillende soorten spoelen zijn opgebouwd in functie van hun fysieke constructie en hun elektrische eigenschappen. Het basisgedrag van een spoel in zowel gelijkstroom- als wisselstroomschakelingen wordt besproken, en serie- en parallelcombinaties van spoelen worden geanalyseerd.

Alvorens de werking en eigenschappen van een spoel te bespreken frissen we eerst de voornaamste eigenschappen van (elektro)magnetisme op.

Last updated