Waar / niet waar vragen

  1. Parallelweerstanden zijn altijd verbonden tussen hetzelfde paar knooppunten.

  2. Als een weerstand verbonden is in serie met twee weerstanden in parallel, heeft de weerstand die in serie is verbonden steeds een grotere spanningsval dan de spanning over de parallelweerstanden.

  3. In een gemengde schakeling met serie- en parallelcircuits vloeit steeds dezelfde stroom in de parallelweerstanden

  4. Een grotere weerstandswaarde van een belasting heeft een kleiner belastingseffect op een elektrische schakeling.

  5. Wanneer je spanning meet met een digitale multimeter zal deze normaal gezien een klein belastingseffect hebben op de schakeling.

  6. Wanneer je spanning meet met een digitale multimeter blijft de inwendige weerstand van deze meter steeds dezelfde waarde bevatten, ongeacht welke schaal voor het meetbereik er gebruikt wordt.

  7. Een Norton equivalent schema bestaat uit een serieschakeling van een equivalente stroombron en een equivalente weerstand.

  8. Een Thevenin equivalent schema bestaat uit een serieschakeling van een equivalente spanningsbron met een equivalente weerstand.

  9. Om maximaal vermogen over te brengen naar een belasting, moet de belastingsweerstand twee keer zo groot zijn als de equivalente Thevenin weerstand van de schakeling die het vermogen moet leveren.

Last updated