Zoek de fout in de schakeling

Het doel van dit soort oefening is je helpen inzicht te krijgen in het foutzoeken bij elektrische schakelingen. De figuur 3-22 dient als referentieschakeling. Wat volgt zijn een aantal vragen waarin een bepaald symptoom van een fout zich voordoet. Het is de bedoeling dat je aanduidt wat de fout is.

Figuur 3-22 : De schakeling met de juiste meterwaarden

 1. Symptoom : De ampèremeter duidt 0 mA aan en de spanningsmeter duidt 10 V aan.

Oorzaak;

  1. R is kortgesloten

  2. R is onderbroken

  3. De spanningsbron is defect.

 1. Symptoom : De ampèremeter duidt 0 mA aan en de spanningsmeter duidt 0 V aan.

Oorzaak;

  1. R is onderbroken

  2. R is kortgesloten

  3. De spanningsbron is uitgeschakeld of is defect.

 1. Symptoom : De ampèremeter duidt 10 mA aan en de spanningsmeter duidt 0 V aan.

Oorzaak;

  1. De spanningsmeter is defect

  2. De ampèremeter is defect

  3. De spanningsbron is uitgeschakeld of is defect

 1. Symptoom : De ampèremeter duidt 1 mA aan en de spanningsmeter duidt 10 V aan.

Oorzaak;

  1. De spanningsmeter is defect

  2. De weerstandswaarde is hoger dan dat ze zou moeten zijn.

  3. De weerstandswaarde is lager dan dat ze zou moeten zijn.

 1. Symptoom : De ampèremeter duidt 100 mA aan en de spanningsmeter duidt 10 V aan.

Oorzaak;

  1. De spanningsmeter is defect

  2. De weerstandswaarde is hoger dan dat ze zou moeten zijn.

  3. De weerstandswaarde is lager dan dat ze zou moeten zijn.

Last updated