Belangrijke formules

9-1

Magnetische fluxdichtheid

B=φAB=\frac{\varphi }{A}

9-2

Permeabiliteit van vacuum

μ0=4.π.107{\mu }_{0}=4.\pi .{10}^{-7}

9-3

Relatieve permeabiliteit

9-4

Reluctantie

R=lμ×A\mathcal{R}=\frac{l}{\mu \times A }

9-5

Opgewekte inductiespanning door een geleider die loodrecht in een constant magenetisch veld beweegt

uind=B×l×v{u}_{ind}={B}_{\perp }\times l\times v

9-6

Kracht op een stroomvoerende geleider

F=B.I.lF=B.I.l

9-7

De hoeveelheid opgeslagen energie door een spoel

W=12.L.i2W=\frac{1}{2}.L.{i}^{2}

9-8

Zelfinductie van een spoel

L=N2.μr.μ0.AlL={N}^{2}. \frac{ {\mu }_{r}.{\mu }_{0}.A}{l }

9-9

Spanning over een zelfinductie

UL=L.dIdt{U}_{L}=L.\frac{dI}{dt}

9-10

Totale inductie van een serieschakeling spoelen

Lt=L1+L2++Ln{L}_{t}= {L}_{1}+{L}_{2}+\dots +{L}_{n}

9-11

Totale inductie van eeen parallelschakeling spoelen

Lt=11L1+1L2++1Ln{L}_{t}=\frac{1}{\frac{1}{ {L}_{1}}+\frac{1}{ {L}_{2}}+\dots +\frac{1}{ {L}_{n}}}

9-12

Tijdsconstante bij spoelen

τ=LR\tau =\frac{L}{R}

913

Stroom tijdens het laden van een spoel

i=Imax×(1eLR×t)i={I}_{max}\times \left(1-{e}^{-\frac{L}{R}\times t}\right)

9-14

Spanning over een spoel tijdens het laden van een spoel

uL1=Ubron×eRLt{u}_{L1}={U}_{bron} \times {e}^{-\frac{R}{L}t}

9-15

Spanning over de weerstand tijdens het laden van een spoel

uR1=Ubron×(1eRLt){u}_{R1}={U}_{bron} \times (1- {e}^{-\frac{R}{L}t})

9-16

Spanning over een spoel tijdens het ontladen

uL1=UR1max×eRLt{ {u}_{L1}= -{U}_{R1 max}\mathrm{ }\times e}^{-\frac{R}{L}t}

9-17

Spanning over de weerstand tijdens het ontladen

uR1=UR1max×eRLt{ {u}_{R1}= {U}_{R1 max}\mathrm{ }\times e}^{-\frac{R}{L}t}

9-18

Stroom door de serieschakeling RLRL tijdens het ontladen

i=UR1MaxR1×eRLt{i=\frac{ {U}_{R1Max}}{ {R}_{1}}\times e}^{-\frac{R}{L}t}

9-19

Inductieve reactantie

XL=2πfL{X}_{L}= 2 \pi f L\mathit{ }\mathit{ }\mathit{ }\mathit{ }\mathit{ }\mathit{ }\mathit{ }\mathit{ }\mathit{ }\mathit{ }

9-20

Totale reactantie van een serieschakeling spoelen

XLt=XL1+XL2+.XLn{X}_{Lt}={X}_{L1}+{X}_{L2}+\dots . {X}_{Ln}

9-21

Totale reactantie van een parallelschakeling spoelen

XLt=11XL1+1XL2++1XLn{X}_{ {L}_{t}}=\frac{1}{\frac{1}{ {X}_{L1}}+\frac{1}{ {X}_{L2}}+\dots +\frac{1}{ {X}_{Ln}}}

9-22

Werkelijk vermogen

Pwerkelijk=Ieff2×RW{P}_{werkelijk}={I}_{eff}^{2} \times {R}_{W}

9-23

Reactief vermogen via stroom en spanning

Pr=Ieff×Ueff{P}_{r}={I}_{eff}\times {U}_{eff}

9-24

Reactief vermogen via spanning

Pr=Ueff2XL{P}_{r}=\frac{ {U}_{eff}^{2}}{ {X}_{L}}

9-25

Reactief vermogen via stroom

Pr=Ieff2×XL{P}_{r}={I}_{eff}^{2}\mathrm{ }\times {X}_{L}

9-26

Kwaliteitsfactor

Q=XLRWQ=\frac{ {X}_{L}}{ {R}_{W}}