Belangrijke formules

9-1

Magnetische fluxdichtheid

9-2

Permeabiliteit van vacuum

9-3

Relatieve permeabiliteit

9-4

Reluctantie

9-5

Opgewekte inductiespanning door een geleider die loodrecht in een constant magenetisch veld beweegt

9-6

Kracht op een stroomvoerende geleider

9-7

De hoeveelheid opgeslagen energie door een spoel

9-8

Zelfinductie van een spoel

9-9

Spanning over een zelfinductie

9-10

Totale inductie van een serieschakeling spoelen

9-11

Totale inductie van eeen parallelschakeling spoelen

9-12

Tijdsconstante bij spoelen

913

Stroom tijdens het laden van een spoel

9-14

Spanning over een spoel tijdens het laden van een spoel

9-15

Spanning over de weerstand tijdens het laden van een spoel

9-16

Spanning over een spoel tijdens het ontladen

9-17

Spanning over de weerstand tijdens het ontladen

9-18

9-19

Inductieve reactantie

9-20

Totale reactantie van een serieschakeling spoelen

9-21

Totale reactantie van een parallelschakeling spoelen

9-22

Werkelijk vermogen

9-23

Reactief vermogen via stroom en spanning

9-24

Reactief vermogen via spanning

9-25

Reactief vermogen via stroom

9-26

Kwaliteitsfactor

Last updated