Waar/niet waar vragen

Beantwoord volgende vragen met waar of niet-waar.

 1. Een verticale organisatie wordt gekenmerkt door het nemen van gedecentraliseerde beslissingen.

 2. Technici die werken in een herstel- en onderhoud omgeving moeten in staat zijn om een defecte component te identificeren en deze te vervangen.

 3. Het is niet mogelijk om een compleet geïsoleerd systeem te bouwen los van zijn omgeving.

 4. Een blokdiagram houdt hetzelfde in als een stroomdiagram.

 5. De eenheden voor een transfertcurve moeten dezelfde zijn voor in- en uitgang.

 6. Een passieve component (device) kan geen vermogen versterken.

 7. Een luidspreker is een voorbeeld van een transducer.

 8. Het getal 2200 wordt zowel in wetenschappelijke als in technische (engineering) notatie geschreven als 2,2 x 10 3 .

 9. Een negatief getal dat is geschreven in wetenschappelijke notatie heeft steeds een negatieve exponent.

 10. Als je twee getallen, die in wetenschappelijke notatie zijn weergegeven, met elkaar vermenigvuldigt moeten hun exponenten dezelfde zijn.

 11. Wanneer je twee getallen, die in wetenschappelijke notatie zijn weergegeven, met elkaar deelt wordt de exponent van de noemer afgetrokken van de exponent van de teller.

 12. De metrische prefix micro is het equivalent van 10 6 .

 13. Om 25 x 10 3 uit te drukken met een metrische prefix is het resultaat 25 k.

 14. 0,047 µF is het equivalent van 47 nF.

 15. Het aantal beduidende cijfers in het getal 0,0102 is drie.

 16. Als de “round to even” regel wordt toegepast op het getal 28,25 om dit om te vormen tot een getal met 3 cijfers is het resultaat 28,3.

 17. De blauwe neutrale draad (N) van de AC-netspanning heeft dezelfde stroomwaarde als de stroom door de hot-draad Line (L).

Last updated