Spanning, stroom en weerstand

Introductie

De drie fundamentele elektrische grootheden in dit hoofdstuk zijn spanning, stroom en weerstand. Ongeacht met welk type elektrisch of elektronisch systeem je later in contact komt, deze drie grootheden zijn altijd van primair belang. Dit geldt zowel voor DC als voor AC circuits. Onze focus zal voornamelijk liggen op DC circuits in module 1 van Electric Fundamentals.

Vanwege het belang ervan in elektronische systemen, kan een AC-circuit worden gebruikt om af en toe naar een bepaald concept te illustreren. In deze speciale gevallen zijn de analyse en berekeningen dezelfde als voor hetzelfde DC-circuit.

Om een beter inzicht te krijgen aangaande de grootheden spanning, stroom en weerstand wordt eerst de basisstructuur van het atoom besproken en het concept van lading geïntroduceerd. Tot slot wordt een eenvoudige stroomkring bestudeerd, samen met technieken voor het meten van spanning, stroom en weerstand.

Last updated