Systemen, hoeveelheden en eenheden

Introductie

De evolutie van de noodzakelijke kennis voor elektronici is geëvolueerd van het oplossen van problemen op componentenniveau naar het installeren en testen van systemen. Technici moeten veel meer gericht worden op systeemintegratie dan vroeger het geval was. Om te begrijpen hoe systemen werken moet iedereen die het werkveld betreedt op de hoogte zijn van de fundamentele elektrische wetten.

Dit hoofdstuk begint met een overzicht van de elektronica-industrie en attributen van systemen en circuits. Daarnaast worden de basiseenheden, elektrische grootheden, de engineering- en wetenschappelijke notatie aangehaald die gebruikt wordt op het gebied van elektronica.

Last updated