Weerstanden in parallel

Als twee of meer weerstanden verbonden zijn met dezelfde twee punten zegt men dat deze in parallel staan. Een parallelschakeling levert meer dan één pad op voor de stroom.

Wat is belangrijk?

 • Je kan een parallelschakeling herkennen.

 • Je kan een fysische parallelschakeling omvormen tot een schema .

Ieder pad in een parallelschakeling wordt een tak of een “branch” genoemd. In figuur 5-1 zijn twee weerstanden in parallel weergegeven. De totale stroom IT{I}_{T} splitst zich vanaf knooppunt BB in twee deelstromen I1{I}_{1} en I2{I}_{2} . De stroom I1{I}_{1} vloeit door R1{R}_{1} en de stroom I2{I}_{2} door R2{R}_{2} .

Figuur 5-1 : twee weerstanden in parallel

Op knooppunt AA komen de stromen I1{I}_{1} en I2{I}_{2} samen toe en vormen ze terug de stroom IT{I}_{T} .

In figuur 5-2 is een parallelschakeling met vier weerstanden weergegeven. De totale stroom IT{I}_{T} vloeit vanaf de negatieve klem naar het knooppunt BB . In dit knooppunt BB splitst deze stroom zich in een stroom I1+2{I}_{1+2} die naar links vloeit en een stroom I3+4{I}_{3+4} die naar rechts vloeit. In het knooppunt CC splitst de stroom I1+2{I}_{1+2} zich in een stroom I1{I}_{1} en I2{I}_{2} . De stroom I1{I}_{1} vloeit door R1{R}_{1} en de stroom I2{I}_{2} vloeit door R2{R}_{2} . In het knooppunt EE komen beide stromen weer samen en vormen ze terug de stroom I1+2{I}_{1+2} . Vanaf het knooppunt BB vloeit eveneens de stroom I3+4{I}_{3+4} naar rechts toe. Op analoge wijze splitst deze stroom zich in het knooppunt DD in de stromen I3{I}_{3} en I4{I}_{4} . Nadat deze stromen door respectievelijk R3{R}_{3} en R4{R}_{4} gaan komen zij terug samen in het knooppunt FF . Uiteindelijk vormen de stromen I1+2{I}_{1+2} en I3+4{I}_{3+4} in het knooppunt AA terug de totale stroom IT{I}_{T} die verder vloeit naar de positieve klem van de bron.

Figuur 5-2 : parallelschakeling met vier weerstanden

Figuur 5-3 laat verschillende voorbeelden zien hoe een parallelschakeling er uit kan zien. De stroom heeft tussen de knooppunten AA en BB steeds twee stroompaden. Alhoewel er in figuur 5-3 maar twee stroompaden zijn weergegeven, kunnen er in een parallelschakeling eender welk aantal in parallel voorkomen.

Voorbeeld 5-1

Vijf weerstanden staan op een breadboard. Plaats deze in parallel en teken het elektrisch schema.

Figuur 5-4

Figuur 5-3 : voorbeelden van verschillende vormen van parallelschakelingen

Oplossing

.

|

|

Figuur 5-5

Een voorbeeld van een mogelijke bedrading is weergegeven in figuur 5-5 (a). Figuur 5-5 (b) toont het elektrisch schema van de parallelschakeling. Merk op dat het elektrisch schema niet noodzakelijk de fysische weergave van de schakeling moet weergeven. Het schema toont hoe de componenten op elektrische wijze met elkaar verbonden zijn.

Test jezelf : weerstanden in parallel

    1. Hoe zijn weerstanden verbonden in een parallelschakeling?

    2. Hoe herken je een parallelschakeling?

    3. Vervolledig de schema’s in figuur 5-6 zodat de weerstanden in parallel staat tussen de knooppunten A\mathit{A} en B\mathit{B} .

Figuur 5-6

Last updated