Gemengde schakelingen

In elektronische systemen vind je dikwijls verschillende combinaties terug van serie- en parallelschakelingen. Zulke combinaties worden gemengde schakelingen genoemd. In dit hoofdstuk worden verschillende voorbeelden van dergelijke serie-en parallelcombinaties besproken en geanalyseerd. Een belangrijke schakeling is de brug van Wheatstone. Deze weerstandsbrug vind je terug in verschillende meetsystemen. Je leert eveneens hoe je complexe schakelingen kan vereenvoudigen met behulp van het theorema van Thevenin en het theorema van Norton. De maximale vermogensoverdrachtstelling wordt gebruikt in toepassingen waarbij het belangrijk is om voor een gegeven belasting het maximaal vermogen te voorzien. Via superpositie analyseren we schakelingen met meer dan één spanningsbron. Tenslotte wordt besproken hoe je fouten kan oplossen voor kortgesloten en open gemengde schakelingen.

Last updated