Waar / Niet-waar vragen

  1. Als de totale weerstand in een schakeling stijgt, daalt de totale stroom.

  2. De wet van Ohm voor het bepalen van de weerstandswaarde is gelijk aan R=IUR=\frac{I}{U} .

  3. Als milliampères met kilovolts worden vermenigvuldigt, is het resultaat in volt.

  4. Als een 10 k weerstand verbonden is met een 10 V spanningsbron, vloeit er een stroom van 1 A door deze weerstand?

  5. De kilowattuur is een eenheid van vermogen.

  6. Eén watt is gelijk aan één joule per seconde.

  7. Het maximaal vermogen van een weerstand moet steeds lager zijn dan de vermogendissipatie die door de weerstand wordt gedissipeerd in de schakeling.

  8. Binnen bepaalde grenzen kan een gestabiliseerde voeding (spanningsbron) automatisch zijn uitgangsspanning constant houden als de belasting verandert.

  9. Een spanningsbron met een negatieve uitgangsspanning absorbeert vermogen vanuit zijn belasting.

  10. Bij het analyseren van een probleem in een schakeling moet je overwegen onder welke omstandigheden de schakeling stuk kan gaan.

Last updated