Wisselstroom en -spanning

Dit hoofdstuk is bedoeld als een introductie op de wisselstroomschakelingen. Wisselspanningen en -stromen fluctueren met de tijd en veranderen periodiek polariteit en richting volgens bepaalde patronen die golfvormen worden genoemd. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de sinusvormige golfvorm (sinus) vanwege het fundamentele belang er van in wisselstroomketens. Andere soorten golfvormen worden ook geïntroduceerd waaronder de rechthoek- of blokvorm, driehoekvorm en zaagtandvorm. Het werkingsprincipe van een oscilloscoop wordt besproken voor het weergeven en het meten van golfvormen. Vaak heeft men gespecialiseerde golfvormen nodig om systemen te testen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een bespreking hoe een signaal kan gegenereerd worden.

Last updated