Multiple choice test
 1. 1.
  Zes gelijke weerstanden staan in serie geschakeld en er vloeit een stroom van 5 mA door de eerste weerstand. De hoeveelheid stroom die door de tweede weerstand vloeit is gelijk aan :
 2. 2.
  1. 1.
   5mA5 mA
   (b)
   2,5mA\mathrm{2,5} mA
   (c)
   10mA10 mA
   (d) Te weinig gegevens om de stroom te bepalen
 3. 3.
  Om de stroom te kunnen meten van de derde weerstand in een serieschakeling van vier weerstanden kan een ampèremeter geplaatst worden als volgt :
 4. 4.
  1. 1.
   1. 1.
    Tussen de derde en de vierde weerstand
   2. 2.
    Tussen de tweede en de derde weerstand
   3. 3.
    Aan de positieve klem van de bronspanning
   4. 4.
    Op eender welke plaats in de serieschakeling
 5. 5.
  Als een derde weerstand wordt gekoppeld aan een serieschakeling van twee weerstanden dan wordt de totale weerstand van deze schakeling gelijk aan:
 6. 6.
  Blijft hetzelfde
 7. 7.
  Stijgt
 8. 8.
  Daalt
 9. 9.
  Stijgt met 1/3
 10. 10.
  Als uit een serieschakeling één weerstand wordt verwijderd en de resterende schakeling wordt opnieuw met elkaar verbonden dan zal de stroom door deze schakeling :
 11. 11.
  Dalen met de hoeveelheid stroom die door de verwijderde weerstand ging
 12. 12.
  Dalen met 1/4
 13. 13.
  Verviervoudigen
 14. 14.
  Stijgen
 15. 15.
  Een serieschakeling bestaat uit drie weerstanden met de waarden 1 kΩ , 2,2 kΩ en 3,3 kΩ . De totale weerstand is gelijk aan:
 16. 16.
  Minder dan 1 kΩ
 17. 17.
  Het gemiddelde van de drie weerstandswaarden
 18. 18.
  5,5 kΩ
 19. 19.
  6,5 kΩ
 20. 20.
  Een 4.5 V batterij is verbonden over een serieschakeling met volgende weerstandswaarden: 22 Ω , 10 Ω , 18 Ω en 5 Ω . De hoeveelheid stroom die door de schakeling vloeit is gelijk aan:
 21. 21.
  10 mA (b) 100 mA (c) 1000 mA (d) 10000 mA
 22. 22.
  In een zaklamp breng je vier 1,5 V batterijen in. Eén van deze batterijen stop je er per ongeluk omgekeerd in. De lichtsterkte van de zaklamp zal :
 23. 23.
  Sterker zijn als normaal
 24. 24.
  Minder sterk zijn als normaal
 25. 25.
  Geen licht
 26. 26.
  Blijft even sterk als normaal
 27. 27.
  Als je alle spanningsvallen in een serieketen opmeet en, rekening houdend met de polariteiten, je ze allemaal optelt inclusief de spanningswaarde van de spanningsbron dan krijg je volgend resultaat:
 28. 28.
  De bronspanning
 29. 29.
  Het totaal van de spanningsvallen
 30. 30.
  Nul
 31. 31.
  Het totaal van de som van de spanningsvallen met de spanningsbron
 32. 32.
  Er zijn zes weerstanden in een bepaalde serieschakeling en over iedere weerstand is een spanningsval van 5 V gemeten. De bronspanning is dan gelijk aan :
 33. 33.
  5 V
 34. 34.
  30 V
 35. 35.
  Afhankelijk van de weerstandswaarden
 36. 36.
  Afhankelijk van de stroomwaarde
 37. 37.
  Een serieschakeling bestaat uit de weerstanden van 470 Ω, 560 Ω en 820 Ω. De weerstand die de grootste spanningsval over zich heeft is :
 38. 38.
  470 Ω (b) 560 Ω (c) 820 Ω (d) niet mogelijk te bepalen met de huidige gegevens
 39. 39.
  Welke van de volgende seriecombinaties dissipeert het meeste vermogen als ze over een 100 V spanningsbron worden geplaatst:
 40. 40.
  1 weerstand van 100 Ω
 41. 41.
  2weerstanden van 100 Ω
 42. 42.
  3 weerstanden van 100 Ω
 43. 43.
  4 weerstanden van 100 Ω
 44. 44.
  Het totaal vermogen van een bepaalde schakeling bestaande uit vijf gelijke weerstanden is gelijk aan _1 W._Ieder van deze vijf weerstanden dissipeert dan een vermogen gelijk aan :
 45. 45.
  1 W (b) 5 W (c) 0.5 W (d) 0,2 W
 46. 46.
  Een ampèremeter staat in serieschakeling met allemaal weerstanden. Van zodra de spanningsbron wordt aangeschakeld meet je 0 A. De fout in de schakeling is :
 47. 47.
  Een gebroken draad
 48. 48.
  Een kortgesloten weerstand
 49. 49.
  Een weerstand die stuk is
 50. 50.
  Zowel (b) als (c)
 51. 51.
  Geen van deze.
 52. 52.
  Bij het controleren van een serieschakeling merk je dat de stroom hoger is dan normaal. Je gaat op zoek naar :
 53. 53.
  Een open contact
 54. 54.
  Een kortsluiting
 55. 55.
  Een te lage weerstandswaarde
 56. 56.
  Een te hoge weerstandswaarde
 57. 57.
  Zowel (a) als (d)
 58. 58.
  Zowel (b) als (c)
Copy link