Belangrijke formules
4-1
De totale weerstand van n weerstanden in serie
RT=R1+R2++Rn{\mathit{R}}_{\mathit{T}}={\mathit{R}}_{1}+{\mathit{R}}_{2}+\dots +{\mathit{R}}_{\mathit{n}}
4-2
De totale weerstand van n gelijke weerstanden in serie
RT=nR{\mathit{R}}_{\mathit{T}}=\mathit{n}\mathit{R}
4-3
Spanningswet van Kirchhoff in een serieschakeling
Ubron=U1+U2++Un{\mathit{U}}_{\mathit{b}\mathit{r}\mathit{o}\mathit{n}}={\mathit{U}}_{1}+{\mathit{U}}_{2}+\dots +{\mathit{U}}_{\mathit{n}}
4-4
Spanningswet van Kirchhoff algemeen
0=U1+U2++Un0={\mathit{U}}_{1}+{\mathit{U}}_{2}+\dots +{\mathit{U}}_{\mathit{n}}
4-5
Spanningsdelerformule
Ux=RxRT×Ubron{\mathit{U}}_{\mathit{x}}=\frac{ {\mathit{R}}_{\mathit{x}}}{ {\mathit{R}}_{\mathit{T}}}\mathit{ }\times {\mathit{U}}_{\mathit{b}\mathit{r}\mathit{o}\mathit{n}}
4-6
Totaal vermogen
PT=P1+P2+Pn{\mathit{P}}_{\mathit{T}}={\mathit{P}}_{1}+{\mathit{P}}_{2}+\dots {\mathit{P}}_{\mathit{n}}
Copy link