Oplossingen

Antwoorden test jezelf vragen

Test jezelf aangaande het identificeren van serie- en parallelrelaties

 1. R1{R}_{1} en R2{R}_{2} staan in serie met de parallelcombinatie van R3{R}_{3} met R4{R}_{4} .

 2. De schakeling is weergegeven in figuur 6-66.

Figuur 6-66

Test jezelf aangaande analyse van gemengde schakelingen

 1. RT=R1+R4+(R2||R3)=599Ω{R}_{T}={R}_{1}+{R}_{4}+\left({R}_{2} \text{||} {R}_{3}\right)=599 \Omega

 2. I3=11,2mA{I}_{3}=\mathrm{11,2} mA

 3. UR2=I2×R2=3,7V{U}_{R2}={I}_{2} \times {R}_{2}=\mathrm{3,7} V

 4. RT=89Ω{R}_{T}=89 \Omega ; IT=11,2mA{I}_{T}=\mathrm{11,2} mA

Test jezelf : spanningsdelers met resistieve belasting

 1. De belastingsweerstand doet de uitgangsspanning dalen.

 2. Ja

 3. Een voltmeter belast een schakeling vermits zijn interne weerstand parallel komt te staan met de weerstand(en) waarover de spanning wordt gemeten. Hierdoor ontstaat een parallelschakeling waardoor de weerstandswaarde in de schakeling verkleind waartussen gemeten wordt met de voltmeter.

 4. Ja

 5. Onbelast : Uout=19,23V{U}_{out}= \mathrm{19,23} V ; Belast : Uout=19,16V{U}_{out}=\mathrm{19,16} V

Test jezelf : De brug van Wheatstone

 1. Een brug is in balans als de uitgangsspanning van deze brug gelijk is aan 0V0 V .

 2. Een ongebalanceerde brug wordt gebruikt om transducer-hoeveelheden te meten.

 3. Een load cell is een transducer die bestaat uit rekstrookjes en die gebruikt wordt om mechanische kracht om te zetten in een elektrisch signaal.

 4. Rx=Rregel×R3R4=1,175kΩ{R}_{x}= {R}_{regel} \times \frac{ {R}_{3}}{ {R}_{4}}=\mathrm{1,175} k\Omega

Test jezelf : Theorema van Thevenin

 1. Een Thevenin equivalent schema bestaat uit een equivalente spanningsbron UTH{U}_{TH} en een equivalente weerstand RTH{R}_{TH} .

 2. RTH{R}_{TH} is de equivalente weerstand gezien tussen twee open punten in een schakeling en waarbij alle bronnen vervangen zijn door hun interne weerstand (voor een ideale bron of een bron die ideaal aanzien kan worden is deze interne weerstand 0Ω0 \Omega .

 3. UTH{U}_{TH} is de spanning tussen twee open punten van de schakeling.

 4. Het algemeen schema van een Thevenin equivalent:

Figuur: 6-67

 1. Thevenin equivalent schema van figuur 6-68:

Figuur : 6-68

Test jezelf : Het maximaal vermogenoverdrachttheorema

 1. Het maximaal vermogenoverdrachttheorema houdt in dat het maximaal vermogen van een bron wordt overgedragen naar een belasting als de weerstandswaarde van deze belasting gelijk is aan de interne weerstand van deze bron (= interne bronweerstand)

 2. Het maximaal vermogen wordt geleverd aan de belasting als de belastingsweerstand gelijk is aan de interne bronweerstand

 3. RL=Rbron=8Ω{R}_{L}={R}_{bron}=8 \Omega

Test jezelf : Het theorema van Norton

 1. Het Norton equivalent schema bestaat uit een equivalente stroombron IN{I}_{N} en een equivalente weerstand RN{R}_{N} .

 2. RN{R}_{N} is de equivalente weerstand gezien tussen twee open punten in een schakeling en waarbij alle bronnen vervangen zijn door hun interne weerstand (voor een ideale bron of een bron die ideaal aanzien kan worden is deze interne weerstand 0Ω0 \Omega .

 3. IN{I}_{N} is de kortsluitstroom tussen twee punten van de schakeling.

 4. Algemeen schema Norton equivalent:

Figuur : 6-69

 1. Het Norton equivalent van de schakeling van figuur 6-44 :

Figuur :6-70

Test jezelf : Superpositietheorema

 1. De totale stroom in elke tak van een lineaire schakeling met meerdere bronnen is gelijk aan de algebraïsche som van de stromen van de verschillende bronnen alleen, wanneer deze alleen zijn geactiveerd terwijl de andere bronnen vervangen zijn door hun interne bronweerstand. (voor een ideale spanningsbron of een spanningsbron die als ideaal beschouwd kan worden is de interne bronweerstand gelijk aan 0Ω0 \Omega .

 2. Het superpositietheorema laat toe om iedere bron onafhankelijk te behandelen.

 3. Een kortsluiting simuleert de interne bronweerstand van een ideale spanningsbron (0 Ω )

 4. De richting waarin de uiteindelijke stroom zal vloeien is de richting van de grootste stroom.

Oplossingen Waar / niet waar vragen

1.

Waar

2.

Niet waar

3.

Niet waar

4.

Waar

5.

Waar

6.

Waar

7.

Niet waar

8.

waar

9.

Niet waar

10.

Niet waar

Oplossingen multiple choice test

1.

(e)

2.

(b)

3.

(c)

4.

(c)

5.

(b)

6.

(a)

7.

(c)

8.

(b)

9.

(d)

10.

(b)

11.

(b)

12.

(c)

13.

(d)

14.

(a)

15.

(d)

16.

(d)

Oplossingen foutzoeken in gemengde schakelingen

1.

(c)

2.

(b)

3.

(c)

4.

(b)

5.

(a)

Oplossingen van de oefeningen

Identificeren van serie-parallel relaties

 1. R1+(R2||R3||R4)+R5{R}_{1}+\left({R}_{2} \text{||} {R}_{3} \text{||} {R}_{4}\right)+{R}_{5} ; De weerstand R1{R}_{1} staat in serie met de weerstand R5{R}_{5} en de parallelschakeling van R2,R3{R}_{2}, {R}_{3} en R4{R}_{4} .

 2. De visualisatie is weergegeven in figuur 6-71

Figuur 6-71

Analyse van gemengde schakelingen

 1. 2003Ω2003 \Omega

 2. RT=316,6Ω{R}_{T}=\mathrm{316,6} \Omega

 3. IR1=IR4=11,7mA;IR2=IR3=5,85mA{I}_{R1}= {I}_{R4}=\mathrm{11,7} mA;{I}_{R2}={I}_{R3}=\mathrm{5,85} mA

UR1=655mV;UR2=UR3=585mV;UR4=257mV{U}_{R1}=655 mV;{U}_{R2}={U}_{R3}=585 mV;{U}_{R4}=257 mV

Spanningsdelers met resistieve belasting

 1. 7,5V\mathrm{7,5} V onbelast en 7,29V\mathrm{7,29} V belast

 2. Belast met 10kΩ10 k\Omega onderste weerstand: Uout=3,28V{U}_{out}=\mathrm{3,28} V

Belast met 10kΩ10 k\Omegaover twee onderste weerstanden: Uout=7,26V{U}_{out}=\mathrm{7,26} V

 1. 22kΩ22 k\Omega

De brug van Wheatstone

 1. Rx=360Ω{R}_{x}=360 \Omega

 2. Rx=7,33kΩ{R}_{x}=\mathrm{7,33} k\Omega

 3. R2=33,03kΩ{R}_{2}=\mathrm{33,03} k\Omega

Theorema van Thevenin

 1. URL=1,06V;IRL=226μA{U}_{RL}=\mathrm{1,06} V;{I}_{RL}=226 \mu A

 2. UTH=8,8V;RTH=2,91kΩ{U}_{TH}=\mathrm{8,8} V;{R}_{TH}=\mathrm{2,91} k\Omega

Het maximaal vermogenoverdrachttheorema

 1. 75Ω75 \Omega

 2. 72,96Ω\mathrm{72,96} \Omega

Het theorema van Norton

 1. Het equivalent schema van Norton is weergegeven in figuur 6-72

Figuur 6-72

Superpositietheorema

 1. 845 µA

Last updated