Identificeren van serie-parallel relaties

Een gemengde schakeling bestaat uit een combinatie van serie- en parallelstroompaden. Het is belangrijk dat je kan identificeren dat een bepaalde component in een schakeling in serie of in parallel is geplaatst.

Wat is belangrijk?

  • Je herkent hoe iedere weerstand in een schakeling is geschakeld (in serie op in parallel) ten opzichte van andere weerstanden

Figuur 6-1 geeft een voorbeeld weer van een eenvoudige gemengde schakeling.

Figuur 6-1 : eenvoudige gemengde schakeling

Tussen de punten BB en CC staan de weerstanden R2{R}_{2} en R3{R}_{3} in parallel. De vervangingsweerstand vna de parallelschakeling kan weergegeven worden als R2R3{R}_{2} { R}_{3} (zoals besproken in hoofdstuk 5). De totale vervangingsweerstand van de gemengde schakeling is bijgevolg gelijk aan de serieschakeing van deze parallelweerstand met de weerstand R1{R}_{1} . In formulevorm:

RT=R1+R2||R3{R}_{T}={R}_{1}+{R}_{2} \text{||}{R}_{3}

Als de punten AA en DD verbonden zijn met een spanningsbron dan vloeit er een stroom IT{I}_{T} tussen de punten DD en CC . Eens de stroom door het knooppunt CC vloeit, splitst deze stroom zich op in de stromen I2{I}_{2} en I3{I}_{3} . I2{I}_{2} vloeit door R2{R}_{2} en I3{I}_{3} door R3{R}_{3} . In het knooppunt BB komen beide stromen terug samen en vormen ze terug de totale stroom IT.{I}_{T}. Deze totale stroom vloeit door R1{R}_{1} verder naar de bron. Vermits IT{I}_{T} door R1{R}_{1} vloeit, kan je schrijven dat de stroom I1{I}_{1} gelijk is aan IT{I}_{T} .

Figuur 6-2 toont een ander voorbeeld van een gemengde schakeling. Het verschil met figuur 6-1 is dat er nu twee weerstanden in serie staan.

Figuur 6-2 : voorbeeld van een gemengde schakeling (2 weerstanden in serie gevolgd door een parallelschakeling van 2 weerstanden)

De vervangingsweerstand RAB{R}_{AB} tussen de punten AA en BB is gelijk aan de vervangingsweerstand van de serieschakeling gevormd door de weerstanden R1{R}_{1} en R4{R}_{4} . Deze stellen we voor als R1+R2R1+R2 . De vervangingsweerstand RBC{R}_{BC} tussen de punten BB en CC is gelijk aan de vervangingsweerstand van de parallelschakeling tussen R2{R}_{2} en R3{R}_{3} . Deze stellen we voor als R_2R3R\_2\mathrm{ }“\left|\right|” {R}_{3} . De totale vervangingsweerstand tussen de punten AA en BB is gelijk aan de som van de vervangingsweerstand tussen de punten AA en BB met de vervangingsweerstand tussen de punten BB en CC . In formulevorm :

RT=RAB+RBC=R1+R4+R2 ||R3{R}_{T}={R}_{AB}+{R}_{BC}={R}_{1}+{R}_{4}+{R}_{2}\text{ ||}{ R}_{3}

Figuur 6-3 toont een meer geavanceerde parallelschakeling. De weerstand R5{R}_{5} staat parallel met de serieschakelng van de weerstanden R1{R}_{1} en R4{R}_{4} . Tussen de punten BB en CC zijn er twee paralleltakken. De eerste paralleltak bestaat uit de serieschakeling van de weerstanden R2{R}_{2} en R6.{R}_{6}. De tweede paralleltak bestaat uit de weerstand R3{R}_{3} .

Figuur 6-3 : bepalen van de totale vervangingsweerstand van een gemengde schakeling

Ook hier bestaat der totale vervangingsweerstand uit de serieschakeling van de vervangingsweerstand RAB{R}_{AB} , gelegen tussen de punten AA en BB , met de vervangingsweerstand RBC{R}_{BC} , gelegen tussen de punten BB en CC . De vervangingsweerstand RAB{R}_{AB} bestaat uit de serieschakeling van de weerstanden R1{R}_{1} en R4{R}_{4} die samen parallel geschakeld zijn met R5{R}_{5} . In formulevorm:

RAB=(R1+R4) || R5{R}_{AB}=\left({R}_{1}+{R}_{4}\right)\text{ || }{R}_{5}

De vervangingsweerstand RBC{R}_{BC} bestaat uit de serieschakeling tussen R2{R}_{2} met R6{R}_{6} die samen parallel geschakeld zijn met R3{R}_{3} . In formulevorm:

RBC=(R2+R6) || R3 {R}_{BC}=\left({R}_{2}+{R}_{6}\right)\text{ || }{R}_{3}\text{ }

De totale vervangingsweerstand van de schakeling is bijgevolg gelijk aan:

RT=RAB+RBC=[(R1+R4)|R5]+[(R2+{R}_{T}={R}_{AB}+{R}_{BC}={\left[\right(R}_{1}+{R}_{4}\left) \text{|}\right| {R}_{5}]+[({R}_{2}+ R6 ) $$ \left|\right|{ R}{3}]$$

Test jezelf aangaande het identificeren van serie- en parallelrelaties

  1. In de schakeling van figuur 6-5 beschrijf de onderlinge relatie van de weerstanden (serie- parallelbeschrijving)

Figuur 6-5

  1. Een gemengde schakeling is als volgt opgebouwd: Een weerstand R1{\mathit{R}}_{1} staat in parallel met een weerstand R2{\mathit{R}}_{2} . Deze parallelschakeling wordt gevolgd door een andere parallelschakeling waarbij één paralleltak bestaat uit de serieschakeling van drie weerstanden R3,R4{\mathit{R}}_{3},\mathit{ }{\mathit{R}}_{4} en R5.{\mathit{R}}_{5}. De twee andere paralleltakken bestaan elk uit één weerstand, namelijk R6{\mathit{R}}_{6} en R7{\mathit{R}}_{7} . Deze parallelschakeling wordt ten slotte nog gevolgd door twee weerstanden in serie, R8{\mathit{R}}_{8} en R9{\mathit{R}}_{9} . Teken deze schakeling.

Last updated