Waar / niet waar vragen

Geef aan of de onderstaande stellingen waar of niet waar zijn. (Oplossingen in sectie 2.12 Oplossingen.)

  1. Het aantal neutronen in de kern is gelijk aan het atoomnummer van dit element?

  2. De eenheid van lading is de ampère?

  3. De energie in een batterij is opgeslagen onder de vorm van chemische energie?

  4. Spanning kan worden gedefinieerd in termen van energie per lading?

  5. Bij een weerstand met vijf kleurringen stelt de vierde kleurring de tolerantie voor?

  6. Een rheostaat heeft dezelfde functie als een potentiometer?

  7. De weerstand van een rekstrookje verandert in functie van de uitgeoefende kracht op dit rekstrookje?

  8. Alle elektrische schakelingen moeten een volledig stroompad hebben

  9. De drie basismetingen die uitgevoerd kunnen worden met een digitale multimeter zijn spanning, stroom en vermogen?

  10. Om stroom te meten door een weerstand moet de stroommeter in serie met deze weerstand geschakeld worden (dus in het stroompad van de weerstand)

Last updated