Parallelschakeling van weerstanden

In hoofdstuk drie heb je gezien hoe je de wet van Ohm kan toepassen. In hoofdstuk vier de spanningswet van Kirchhoff. In dit hoofdstuk bespreken we de stroomwet van Kirchhoff. Deze drie wetten zijn zeer belangrijk voor het oplossen van problemen aangaande elektriciteit. Op gelijkstroomgebied kan je door toepassing van deze drie wetten meer dan 80 % van alle problemen oplossen. Immers veel van de andere formules kan je aan de hand van deze drie wetten uit een schema afleiden.

Last updated