Oplossingen

Oplossingen test jezelf vragen

Test jezelf : weerstanden in serie

    1. Serieweerstanden zijn met hun “einden” met elkaar verbonden. Het einde van de eerste weerstand met het begin van de tweede weerstand, het einde van de tweede weerstand met het begin van de derde weerstand enz.…

    2. Er is maar één stroomtak aanwezig. Een schakeling tussen een punt A en een punt B is een serieschakeling als er maar één weg is waarlangs de stroom kan vloeien tussen dat bepaald punt A en bepaald punt B.

Test jezelf aangaande de totale weerstand

 1. 100+47Ω+47Ω+330Ω=524Ω100 +47 \Omega +47 \Omega +330 \Omega =524 \Omega

 2. 10kΩ1kΩ2,7kΩ3,3kΩ1,8kΩ=1,2kΩ10 k\Omega -1 k\Omega -\mathrm{2,7} k\Omega -\mathrm{3,3} k\Omega -\mathrm{1,8} k\Omega =\mathrm{1,2} k\Omega

Test jezelf : stroom in een serieschakeling

 1. De stroom is hetzelfde in alle punten van de serieschakeling

 2. 20mA20 mA

Test jezelf : Toepassingen op de wet van Ohm

    1. I=6V300Ω=20mAI=\frac{6 V}{300 \Omega }=20 mA

    2. U=5mA×43Ω=0,215Vof215mVU=5 mA \times 43 \Omega =\mathrm{0,215} V \mathrm{o}\mathrm{f} 215 mV

    3. R1=5mA×10Ω=50mV;R2=5mV×15Ω=75mV;R3=5mA×18Ω=90mV{R}_{1}=5 mA \times 10 \Omega =50 mV;{R}_{2}=5 mV \times 15 \Omega =75 mV;{R}_{3}=5 mA \times 18 \Omega =90 mV

    4. R=14×5V4,63mA=270ΩR=\frac{1}{4}\times \frac{5 V}{\mathrm{4,63} mA}=270 \Omega

    5. R=3V1,7V10mA=130ΩR=\frac{3 V-\mathrm{1,7} V}{10 mA}=130 \Omega

Test jezelf : Spanningsbronnen in serie

       1. 6012=5\frac{60}{12}=5 batterijen

       2. 6V6 V

       3. UT=10V+6V+12V=28V{U}_{T}=10 V+6 V+12 V=28 V

Test jezelf aangaande spanningswet van Kirchhoff

    1. De spanningswet van Kirchhoff zegt :

  1. De som van de spanningsvallen in een keten is gelijk aan de aangelegde spanning

  2. De algebraïsche som van de spanningen rond een gesloten pad is gelijk aan nul.

 1. 5V5 V

 2. UT=3V+5V+7V+8V=23V{U}_{T}=3 V+5 V+7 V+8 V=23 V

Test jezelf aangaande spanningsdelers

    1. Een spanningsdeler is een serieketen met twee of meer weerstanden, waarbij de spanning over eender welke weerstand of een combinatie van weerstanden evenredig is met de weerstandswaarde van die weerstand.

    2. Twee of meer weerstanden.

    3. Ux=RxRT×Ubron{U}_{x}=\frac{ {R}_{x}}{ {R}_{T}} \times {U}_{bron}

    4. 10V10 V

    5. Zie figuur 4-49. R1=56kΩ138kΩ×20V=8,12V;R2=82kΩ138kΩ×20V=11,88V{R}_{1}=\frac{56 k\Omega }{138 k\Omega } \times 20 V=\mathrm{8,12} V; {R}_{2}=\frac{82 k\Omega }{138 k\Omega } \times 20 V=\mathrm{11,88} V

Figuur 4-49

    1. RAB+RBC=1kΩ{R}_{AB}+{R}_{BC}=1 k\Omega en 7,5V=RABRAB+RBC×20V=RAB1kΩ×20V\mathrm{7,5} V=\frac{ {R}_{AB}}{ {R}_{AB}+{R}_{BC}}\times 20 V=\frac{ {R}_{AB}}{1 k\Omega }\times 20 V . Omwerken naar RAB{R}_{AB} levert 750Ω750 \Omega op. RBC=1kΩ750Ω=250Ω{R}_{BC}=1 k\Omega -750 \Omega =250 \Omega

Test jezelf aangaande het vermogen in een serieschakeling

       1. Het vermogen van iedere weerstand samentellen om het totaal vermogen te bekomen.

       2. PT=1W+2W+5W+8W=16W{P}_{T}=1 W+2 W+5 W+8 W=16 W

       3. PT=(1mA)2×(100Ω+330Ω+680Ω)=1,11mW{P}_{T}={\left(1 mA\right)}^{2}\times \left(100 \Omega +330 \Omega +680 \Omega \right)=\mathrm{1,11} mW

Test jezelf aangaande spanningsmetingen

    1. Massa (ground)

    2. UBA=10V{U}_{BA}= -10 V

    3. Waar

    4. Waar

Test jezelf aangaande foutzoeken in een serieschakeling

       1. Een open circuit is een breuk in een stroompad

       2. Een kortsluiting is een “nul-weerstand-pad” dat een bepaald gedeelte van een schakeling overbrugd.

       3. De stroom stopt en bekomt de waarde nul als er een onderbreking komt in een serieschakeling.

       4. Over de onderbroken weerstand staat 25V25 V . Over de andere weerstanden staat 0V0 V .

Oplossingen waar / niet-waar vragen

       1. Niet-waar 2. Niet-waar 3. Niet-waar 4. Waar 5. Waar

 1. Waar 7. Niet-waar 8. Waar 9. Waar 10. Niet-waar

Oplossingen multiple choice test

    1. (a) 2. (d) 3. (b) 4. (d) 5. (d) 6. (b) 7. (b)

 1. (c) 9. (b) 10. (c) 11. (a) 12. (d) 13. (d) 14. (f)

Oefeningen

Weerstanden in serie

 1. Oplossing verbinden serieschakeling figuur 4-43

Figuur 4-50

 1. RT=24532Ω{R}_{T}= 24532\mathrm{ }\mathrm{\Omega }

Stroom door een serieschakeling

 1. I = 50 mA en is voor iedere weerstand gelijk

 2. (a) 13,64 mA (b) 1,88 mA

 3. (a) 34,04 mA(b) 16 V(c) 0,545__W => 470 / 1 W metaalfilmweerstand

Spanningsbronnen in serie

 1. (a)

Figuur 4-51

 1. 18 V

Spannigswet van Kirchhoff

 1. 22 V

 2. UR2=27,04V,UR4=12,83V{ {U}_{R2}=\mathrm{27,04} V, U}_{R4}=\mathrm{12,83} V

 3. UR2=10V,UR3=15V,UR4=20V{ {U}_{R2}=10 V, {U}_{R3}=15 V, U}_{R4}=20 V

Spanningdelers

 1. Uout(max)=12,47V,Uout(min)=3,09VU{}_{out(\mathrm{max})}=\mathrm{12,47} V, U{}_{out(\mathrm{min})}=\mathrm{3,09} V

 2. De weerstandswaarden zijn in de figuur weergegeven:

Figuur 4-52

Vermogen in serieschakelingen

 1. PT=1W{P}_{T}=1 W

Spanningsmetingen

 1. UAC=3,63V,UCB=2V,UD=1,09V{U}_{AC}=\mathrm{3,63} V, {U}_{CB}= -2 V, {U}_{D}=\mathrm{1,09} V

Geavanceerde oefeningen

 1. Imax=64,5mA,R=120Ω{I}_{max}=\mathrm{64,5} mA, R=120 \Omega

 2. {R}_{extra}=500 \Omega =>{R}_{T}=2 k\Omega

 3. IT=19,1mA,Ubron=45,8V,{I}_{T}=\mathrm{19,1} mA, {U}_{bron}=\mathrm{45,8} V,

R(18W)=343Ω,R(14W)=686Ω,R(12W)=1371ΩR\left(\frac{1}{8}W\right)=343 \Omega , R\left(\frac{1}{4}W\right)=686 \Omega , R\left(\frac{1}{2}W\right)=1371 \Omega

Last updated