Belangrijke formules

7-1

frequentie

7-2

Periode

7-3

Peak-to-peak spanning van een sinusgolf

7-4

Peak-to-peak stroom van een sinusgolf

7-5

Effectieve spanning van een sinusgolf

7-6

Effectieve stroom van een sinusgolf

7-7

Maximale spanning van een sinusgolf

7-8

Maximale stroom van een sinusgolf

7-9

7-10

7-11

Gemiddelde spanning van een sinusgolf over een halve periode

7-12

Gemiddelde stroom van een sinusgolf over een halve periode

7-13

Conversie van graden naar radialen

7-14

Conversie van radialen naar graden

7-15

Algemene formule voor een sinusgolf

7-16

Momentele spanning bij een sinusgolf

7-17

Momentele stroom bij een sinusgolf

7-18

Na-ijlen van een sinusgolf

7-19

Voor-ijlen van een sinusgolf

7-20

Duty cycle

7-21

Gemiddelde waarde van een pulsgolfvorm

Last updated