Multiple choice test

 1. Welke van de volgende omschrijvingen kunnen gebruikt worden om een condensator te omschrijven?

 2. De platen zijn geleidend.

 3. Het diëlektricum is een isolator tussen de platen.

 4. Er vloeit een constante gelijkstroom door een volledig opgeladen condensator.

 5. Een condensator slaat voor onbepaalde tijd lading op wanneer hij van de bron wordt losgekoppeld.

 6. Geen van de bovenstaande antwoorden

 7. Alle bovenstaande antwoorden

 8. Alleen antwoorden (a) en (b)

2. Welke van de volgende beweringen is waar?

 1. Er vloeit stroom door het diëlektricum tijdens het opladen van een condensator.

 2. Wanneer een condensator is aangesloten op een gelijkspanningsbron, wordt deze opgeladen tot de spanningswaarde van deze bron.

 3. Een condensator kan worden ontladen door hem los te koppelen van de spanningsbron.

 4. Een capaciteit van 0,01μF\mathrm{0,01} \mu F is groter dan(a) 0,00001F\mathrm{0,00001} F

(b) 100000pF100000 pF

(c) 1000pF1000 pF

(d) al deze antwoorden

 1. Een capaciteit van 1000 pF is kleiner dan

(a)

0,01μF\mathrm{0,01} \mu F

(b)

0,001μF\mathrm{0,001} \mu F

(c)

0,00000001F\mathrm{0,00000001} F

(d)

antwoorden (a) en (c)

 1. Wanneer de spanning over een condensator wordt verhoogd, zal de opgeslagen lading

(a) verhogen

(b) afnemen

(c) constant blijven

(d) fluctueren

 1. Wanneer de spanning over een condensator wordt verdubbeld zal de opgeslagen lading

(a) hetzelfde blijven

(b) halveren

(c) met vier toenemen

(d) verdubbelen

 1. De spanning van een condensator wordt verhoogd met

(a) het vergroten van de afstand tussen de platen

(b) het verminderen van de afstand tussen de platen

(c) het vergroten van het plaatgebied

(d) antwoorden (b) en (c)

 1. De capaciteitswaarde wordt verhoogd met

(a) afnemend plaatoppervlak

(b) het vergroten van de afstand tussen de platen(c) het verkleinen van de afstand tussen de platen

(d) het vergroten van het plaatoppervlak(e) de antwoorden (a) en (b) zijn juist

(f) antwoorden (c) en (d) zijn juist

 1. Een 1μF1 \mu F - , 2,2μF\mathrm{2,2} \mu F - en een 0,047μF\mathrm{0,047} \mu F -condensator staan in serie geschakeld. De totale capaciteit heeft een waarde ongeveer gelijk aan

 2. 1μF1 \mu F

 3. 3,3μF\mathrm{3,3} \mu F

 4. 0.047μF0.047 \mu F

 5. 0,001μF\mathrm{0,001} \mu F

 6. Vier condensatoren van 0,022μF\mathrm{0,022} \mu F staan in parallel. De totale capaciteit is gelijk aan

(a) 0,022μF\mathrm{0,022} \mu F

(b) 0,088μF\mathrm{0,088} \mu F

(c) 0,011μF\mathrm{0,011} \mu F

(d) 0,044μF\mathrm{0,044} \mu F

 1. Een ongeladen condensator en een weerstand zijn in serie verbonden met een schakelaar en een 12 V batterij.Op het moment dat de schakelaar gesloten is, is de spanning over de condensator(a) 12 V

(b) 6 V

(c) 24 V

(d) 0 V

 1. Een ongeladen condensator en een weerstand zijn in serie verbonden met een schakelaar en een 24 V batterij.De condensator zal volledig opgeladen zijn in een tijd gelijk aan ongeveer(a) RC

(b) 5RC

(c) 12RC

(d) kan niet worden voorspeld

 1. Een ongeladen condensator en een weerstand zijn in serie verbonden met een schakelaar en een 12 V batterij. Als de condensator volledig is opgeladen is de condensatorspanning gelijk aan

 2. 12V12 V

 3. 6V6 V

 4. 24V24 V

 5. +6V+6 V

 6. Een sinusvormige spanning wordt aangelegd over een condensator. Wanneer de frequentie van deze spanning wordt verhoogd zal de stroom

 7. Verhogen

 8. Afnemen

 9. Constant blijven

 10. Verdwijnen

 11. Een condensator en een weerstand zijn in serie verbonden met een sinusgolfgenerator. De frequentie is zodanig ingesteld dat de capacitieve reactantie gelijk is aan de weerstandswaarde. Hierdoor staat er evenveel spanning over de condensator als over de weerstand. Als de frequentie wordt verlaagd dan (a) zal de spanning over de weerstand groter zijn dan de spanning over de condensator

 12. zal de spanning over de condensator groter zijn dan de spanning over de weerstand

 13. zal de spanning over de condensator nog steeds gelijk zijn aan de spanning over de weerstand

 14. De spanning over de condensator zal kleiner worden dan de spanning over de weerstand

Last updated