Oplossingen

Antwoorden test jezelf vragen

Test jezelf: de sinusoïdale golfvorm

 1. Een cyclus gaat vanaf de positief gaande nuldoorgang van de horizontale as naar positief maximum om vervolgens terug te dalen en door nul te gaan tot negatief maximum en vervolgens terug te stijgen tot nul bereikt wordt.

 2. Een sinusfunctie verandert van polariteit vanaf de nuldoorgangen.

 3. Een sinusgolf heeft twee maxima gedurende één cyclus.

 4. Een periode kan worden gemeten vanaf een bepaalde nuldoorgang tot dezelfde nuldoorgang in de volgende cyclus. De periode kan ook worden gemeten vanaf een bepaald maximum tot het volgend overeenstemmend maximum.

 5. Frequentie is het aantal cyclussen die worden afgelegd per seconde. De eenheid van frequentie is Hertz (Hz).

 6. f=15μs=200kHzf=\frac{1}{5 \mu s}=200 kHz

 7. T=1200Hz=5msT=\frac{1}{200 Hz}=5 ms

Test jezelf : De spanning- en stroomwaarden van een sinusgolf

 1. (a) Upp=2×1V=2V{U}_{pp}=2 \times 1 V=2 V (b) Upp=2×2×1,414V=4V{U}_{pp}=2 \times \sqrt{2} \times \mathrm{1,414} V=4 V (c) Upp=π×3V=9,42V{U}_{pp}= \pi \times 3 V=\mathrm{9,42} V

 2. (a) Ueff=2,5V2=1,77V{U}_{eff}=\frac{\mathrm{2,5} V}{\sqrt{2}}=\mathrm{1,77} V (b) Ueff=10V2×2=3,54V{U}_{eff}=\frac{10 V}{2\times \sqrt{2}}=\mathrm{3,54} V (c) Ueff=π×1,5V2×2=1,67V{U}_{eff}=\frac{\pi \times \mathrm{1,5} V}{2\times \sqrt{2}}=\mathrm{1,67} V

 3. (a) Ugem=2π×10V=6,37V{U}_{gem}=\frac{2}{\pi }\times 10 V=\mathrm{6,37} V (b) Ugem=2×2π×2,3V=2,07V{U}_{gem}=\frac{2\times \sqrt{2}}{\pi }\times \mathrm{2,3} V=\mathrm{2,07} V (c) Ugem=1π×60V=19,1V{U}_{gem}=\frac{1}{\pi }\times 60 V= \mathrm{19,1} V

Test jezelf : hoekmeting van een sinusgolf

 1. (a) 90°90° ; (b) 180°180° (c) 270°270° (d) 360°360°

 2. 180°180° of πrad\pi rad

 3. 360°360° of 2πrad2\pi rad

 4. BB ijlt 45°45° (90° - 135°) voor op CC

Test jezelf : de sinusgolfformule

 1. (a) sin(30°)=0,5\mathrm{sin}\left(30°\right)=\mathrm{0,5} (b) sin(60°)=0,866\mathrm{sin}\left(60°\right)=\mathrm{0,866} (c) sin(90°)=1\mathrm{sin}\left(90°\right)=1

 2. u=10V×sin(120°)=8,66Vu=10 V \times \mathrm{sin}\left(120°\right)=\mathrm{8,66} V

 3. i=200mA×sin(45°+10°)=163,83mAi=200 mA \times \mathrm{sin}\left(45°+10°\right)=\mathrm{163,83}\mathrm{ }\mathrm{m}\mathrm{A}

Test jezelf : analyse van AC- circuits

 1. Imax=UmaxR=12,5V330Ω=59,5mAroneff=6,2V+11,3V+7,8V2=17,9V{I}_{max}=\frac{ {U}_{max}}{R}=\frac{\mathrm{12,5} V}{330 \Omega }=\mathrm{59,5} mAroneff=\frac{\mathrm{6,2} V+\mathrm{11,3} V+\mathrm{7,8} V}{\sqrt{2}}=\mathrm{17,9} V

 2. Ja deze samengevoegde spanning zal alterneren

Test jezelf : niet sinusoïdale golfvormen

 1. (a) stijgtijd is het tijdsinterval van 10%10 \% tot 90%90 \% van de amplitude

 2. daaltijd is het tijdsinterval van 90%90 \% tot 10%10 \% van de amplitude

 3. pulsbreedte is het tijdsinterval tussen 50%50 \% van de stijgende flank tot 50%50 \% van de dalende flank

 4. f=11ms=1kHzf=\frac{1}{1 ms}=1 kHz

 5. amplitude=2V0.5V=1.5V;d=10μs40μs×100%=25%amplitude=2V-0.5 V=1.5 V;d=\frac{10 \mu s}{40 \mu s} \times 100 \%=25\% ; Ugem=0,5V+0.25×2V=1V{U}_{gem}=\mathrm{0,5} V+0.25 \times 2V=1 V

 6. T=16msT=16 ms

 7. f=4cycli6μs=666,666kHzf=\frac{4 cycli}{6 \mu s}=\mathrm{666,666} kHz

 8. De fundamentele frequentie is de herhalingssnelheid van de golfvorm

 9. f2deharm=2×3kHz=6kHz{f}_{2deharm}=2\times 3 kHz=6 kHz

 10. f=110μs=100kHzf=\frac{1}{10 \mu s}=100 kHz

Oplossingen waar / niet waar vragen

1.

waar

2.

niet waar

3.

niet waar

4.

waar

5.

waar

6.

niet waar

7.

waar

8.

waar

9.

niet waar

10.

niet waar

11.

waar

12.

waar

Oplossingen multiple choice test

1.

(c)

2.

(b)

3.

(c)

4.

(b)

5.

(c)

6.

(a)

7.

(a)

8.

(a)

9.

(d)

10.

(b)

11.

(a)

12.

(d)

13.

(c)

14.

(b)

15.

(d)

16.

(b)

Oplossingen oefeningen

De sinusoïdale golfvorm

1. De frequenties zijn:

(a)

5Hz5 Hz

(b)

10Hz10 Hz

(c)

4Hz4 Hz

(d)

2kHz2 kHz

(e)

100kHz100 kHz

 1. De perioden zijn:

(a)

12,5ms\mathrm{12,5} ms

(b)

2,5ms\mathrm{2,5} ms

(c)

45,45ms\mathrm{45,45} ms

(d)

9,75ns\mathrm{9,75} ns

(e)

0,416ps\mathrm{0,416} ps

 1. 2μs2 \mu s

 2. 2ms2 ms

De spanning en stroomwaarden van een sinusgolf

 1. De verschillende stroomwaarden zijn:

(a)

Imax=7,07mA{I}_{max}=\mathrm{7,07}mA

(b)

Igem=4.5mA{I}_{gem}=4.5 mA

(c)

Ipp=14.14mV{I}_{pp}=14.14 mV

 1. t=0,175ms;u=7,1Vt=0,35ms;u=6,5Vt=\mathrm{0,175} ms;u=\mathrm{7,1} V t=\mathrm{0,35} ms;u=\mathrm{6,5} V

t=0,75ms;u=8Vt=0.925ms;u=3,6Vt=\mathrm{0,75} ms;u= -8 V t=0.925 ms;u=-\mathrm{3,6} V

Hoekmeting van een sinusgolf

 1. 15°15° ; AA is voor-ijlend op BB

 2. Zie figuur 7-59

Figuur 7-59

 1. Omvorming radialen naar graden

(a)

22,5°\mathrm{22,5}°

(b)

60°60°

(c)

108°108°

(d)

216°216°

(e)

324°324°

 1. Omvorming graden naar radialen:

(a)

π6rad\frac{\pi }{6} rad

(b)

π4rad\frac{\pi }{4} rad

(c)

1,36rad\mathrm{1,36} rad

(d)

3,49rad\mathrm{3,49} rad

(e)

5,24rad\mathrm{5,24} rad

De sinusgolfformule

 1. Momentele stroomwaarde voor de verschillende hoekwaarden:

(a)

57,4mA\mathrm{57,4} mA

(b)

99,6mA\mathrm{99,6} mA

(c)

17,4mA-\mathrm{17,4} mA

(d)

57,4mA-\mathrm{57,4} mA

(e)

99,6mA-\mathrm{99,6} mA

 1. 30°;13V45°;14,5V90°;13V180°;7,5V200°;11,5300°;7,5V30°;13 V 45°;\mathrm{14,5} V 90°;13 V 180°;-\mathrm{7,5} V 200°; -\mathrm{11,5} 300°; -\mathrm{7,5} V

Analyse van wisselstroomschakelingen

 1. De stromen in de schakeling van figuur 7-54 :

(a)

7,07mA\mathrm{7,07} mA

(b)

0A0 A

(c)

10mA10 mA

(d)

20mA20 mA

(e)

10mA10 mA

 1. 7,38V\mathrm{7,38} V

 2. 4,24V\mathrm{4,24} V

Niet sinusoïdale golfvormen

 1. tr2,5μs{t}_{r}\approx \mathrm{2,5} \mu s tf1,5μs{t}_{f} \approx \mathrm{1,5} \mu s tW17μs{t}_{W}\approx 17 \mu s Amplitude=7,8V(8V)Amplitude=\mathrm{7,8} V \left(\approx 8 V\right)

 2. 12V-12 V

 3. 0,375V-\mathrm{0,375} V

 4. 25kHz25 kHz ; harmonischen: 75kHz,125kHz,175kHz,225kHz,275kHz75 kHz, 125 kHz, 175 kHz, 225 kHz, 275 kHz en 325kHz325 kHz .

Last updated