Multiple choice test

 1. Een magnetisch veld bestaat uit

 2. positieve en negatieve ladingen

 3. magnetische domeinen

 4. fluxlijnen

 5. magnetische polen

 6. Reluctantie in een magnetische schakeling is gelijkaardig als

 7. De spanning in een elektrische schakeling

 8. De stroom in een elektrische schakeling

 9. Het vermogen in een elektrische schakeling

 10. De weerstand in een elektrische schakeling

 11. De eenheid van magnetische flux is

 12. Tesla

 13. Weber

 14. Weber/m 2

 15. Ampère-toeren

 16. Als er stroom vloeit door een geleider in een magnetisch veld dan zal(a) de geleider oververhit raken

(b) de geleider zal magnetisch worden(c) er een kracht worden uitgeoefend op de geleider

(d) het magnetische veld worden geannuleerd

 1. Een spoel wordt geplaatst in een veranderend magnetisch veld. Als het aantal windingen in de spoel wordt verhoogd dan zal de spanning geïnduceerd over de spoel(a) onveranderd blijven

(b) afnemen(c) verhogen

(d) buitensporig zijn

 1. Als een geleider wordt heen en weer bewogen met een constante snelheid in een constant magnetisch veld, dan zal de spanning die geïnduceerd wordt in de geleider :(a) constant blijven

(b) een omgekeerde polariteit krijgen(c) worden verminderd

(d) worden verhoogd

 1. Wanneer de stroom door een spoel toeneemt, zal de hoeveelheid energie opgeslagen in het elektromagnetisch veld

 2. Afnemen

 3. Constant blijven

 4. Verhogen

 5. Verdubbelen

 6. Wanneer de stroom door een spoel verdubbelt, zal de opgeslagen energie in de spoel(a) verdubbelen

(b) verviervoudigen

(c) halveren

(d) niet veranderen

 1. De windingsweerstand van een spoel kan worden verminderd met(a) het verminderen van het aantal windingen

(b) behulp van een grotere draad(c) het veranderen van het kernmateriaal

(d) ofwel antwoord (a) of (b)

 1. De inductantie van een spoel met een ijzeren kern neemt toe als(a) het aantal wikkelingen is toegenomen

(b) de ijzeren kern is verwijderd(c) de lengte van de kern wordt vergroot

(d) er grotere draad wordt gebruikt

Last updated