Waar / Niet waar vragen

  1. Het oppervlak van de platen van een condensator is evenredig met de capaciteit.

  2. Een capaciteit van 1200pF1200 pF is hetzelfde als 1,2μF\mathrm{1,2} \mu F.

  3. Wanneer twee condensatoren in serie zijn aangesloten op een spanningsbron staat over de kleinste condensator de grootste spanning

  4. Wanneer twee condensatoren in parallel zijn aangesloten op een spanningsbron staat over de kleinste condensator de grootste spanning.

  5. Een condensator gedraagt zich als een open schakelaar voor een constante gelijkstroom.

  6. Wanneer een condensator zich oplaadt of ontlaadt tussen twee niveaus dan verandert de lading in de condensator tijdens één tijdsconstante met 63% van het verschil tussen de twee niveaus.

  7. Capacitieve reactantie is evenredig met de toegepaste frequentie.

  8. De totale reactantie van seriecondensatoren kan gevonden worden met de product-over-som formule van de individuele reactanties.

  9. De spanning is voorijlend op de stroom in een condensator.

  10. De eenheid van reactief vermogen is de VARVAR.

Last updated