Vermogen in een serieschakeling
Het vermogen dat gedissipeerd wordt door één weerstand in een serieschakeling draagt bij tot de totale vermogendissipatie in de schakeling. De individuele vermogendissipaties van de weerstanden in de schakeling kunnen worden opgeteld om het totale vermogen te bekomen.
Wat is belangrijk?
 • Je bepaalt het vermogen in een serieschakeling.
 • Je past de vermogenformules toe
Het totale vermogen
PT{P}_{T}
in een serieschakeling van weerstanden is gelijk aan de som van de vermogens in iedere weerstand in deze serieschakeling. In formulevorm:
PT=P1+P2++Pn(46){\mathit{P}}_{\mathit{T}}={\mathit{P}}_{1}+{\mathit{P}}_{2}+\dots +{\mathit{P}}_{\mathit{n}} (4-6)
De vermogenformules die in hoofdstuk 3 besproken zijn, zijn ook hier geldig. Deze formules zijn :
PT=Ubron×I{P}_{T}={U}_{bron} \times I
PT=I2×RT{P}_{T}={I}^{2} \times {R}_{T}
PT=Ubron2RT{P}_{T}=\frac{ {U}_{bron}^{2}}{ {R}_{T}}
RT=R1+R2+R3+R4=100Ω+56Ω+240Ω+330Ω=726Ω{R}_{T}={R}_{1}+{R}_{2}+{R}_{3}+{R}_{4}=100 \Omega +56 \Omega +240 \Omega +330 \Omega =726 \Omega

Test jezelf aangaande het vermogen in een serieschakeling.

 1. 1.
  Als je het vermogen kent van iedere serieweerstand, hoe kan je dan het totale vermogen bepalen in de serieschakeling?
 2. 2.
  De weerstanden in een serieschakeling dissiperen de volgende vermogens :
  1W,2W,5W1 W, 2 W, 5W
  en
  8W8 W
  . Wat is het totaal geleverde vermogen door de bron aan de schakeling?
 3. 3.
  Een schakeling heeft een weerstand van
  100Ω,330Ω100 \Omega , 330 \Omega
  en
  680Ω680 \Omega
  in serie. Er vloeit een stroom van 1mA door het circuit. Wat is het totale vermogen?
Copy link