Waar / Niet waar vragen

  1. Om een geïnduceerde spanning in een spoel te produceren moet het magnetische veld eromheen veranderen.

  2. De wet van Lenz stelt dat de hoeveelheid spanning geïnduceerd in een spoel evenredig is met de snelheid van verandering van het magnetisch veld ten opzichte van de spoel.

  3. Een ideale spoel heeft geen wikkelingsweerstand.

  4. De totale inductie van spoelen in parallel is altijd kleiner dan die van de kleinste spoel.

  5. De tijdconstante van een RL-circuit wordt gegeven door de formule τ=RL\tau =\frac{R}{L}

  6. Als een serie- RLRL -schakeling is aangesloten op een gelijkspanningsbron wordt de maximale stroom begrensd door de totale inductie.

  7. De spanningswet van Kirchhoff is niet van toepassing op inductieve circuits.

  8. Inductieve reactantie is recht evenredig met de frequentie.

  9. In een inductieve schakeling ijlt de stroom na op de spanning in de spoel

  10. De frequentie van de vermogencurve voor een inductieve schakeling is gelijk aan de frequentie van de aangelegde spanning.

Last updated