Belangrijke formules

3-1

Wet van Ohm voor stroomberekening

3-2

Wet van Ohm voor spanningsberekening

3-3

Wet van Ohm voor weerstandsberekening

3-4

Bepalen van vermogen in functie van energie en tijd

3-5

Bepalen van vermogen in functie van stroom en weerstand

3-6

Bepalen van vermogen in functie van spanning en stroom

3-7

Bepalen van vermogen in functie van spanning en weerstand

3-8

Bepalen rendement van een voeding

3-9

Bepalen van het uitgaand vermogen van een voeding

Last updated