Vermogen in parallelschakelingen

Het totaal vermogen van een parallelschakeling kan gevonden worden door alle vermogens van de afzonderlijke weerstanden op te tellen. Dit is ook zo bij de serieschakeling.

Wat is belangrijk?

  • Je berekent het vermogen in een parallelschakeling

Het totaal vermogen bepalen van nn weerstanden in parallel kan met volgende vergelijking worden bepaald:

PT=P1+P2++Pn{\mathit{P}}_{\mathit{T}}={\mathit{P}}_{1}+{\mathit{P}}_{2}+\dots +{\mathit{P}}_{\mathit{n}} (58)(5-8)

De volgende formules kan je gebruiken om het totale vermogen te berekenen:

PT=Ubron×IT{P}_{T}={U}_{bron}\times {I}_{T}

PT=Ubron2RT{P}_{T}=\frac{ {U}_{bron}^{2}}{ {R}_{T}}

PT=IT2×RT{P}_{T}={I}_{ T}^{2}\times {R}_{T}

IT=200mA{I}_{T}=200 mA Volgende rekenvoorbeelden geven je meer inzicht in het bepalen van het totale vermogen in een parallelschakeling.

8Ω8 \Omega

Test jezelf : Vermogen in parallelschakelingen

  1. Als je het vermogen van elke weerstand kent in een parallelschakeling, hoe vind je dan het totale vermogen?

  2. Normaal gezien worden in schakelingen zekeringen geplaatst die op zijn minst 120% van de verwachte maximum stroom aankunnen. Welke zekering (hoeveel Ampère?) moet je steken voor een achterruitverwarming die 100 W vermogen dissipeert op een batterij van 12,6 V?

  3. Een schakeling heeft een 1kΩ,2,7kΩ1\mathit{ }\mathit{k}\mathit{\Omega },\mathit{ }\mathrm{2,7}\mathit{ }\mathit{k}\mathit{\Omega } en 3,9kΩ\mathrm{3,9}\mathit{ }\mathit{k}\mathit{\Omega } weerstand in parallel staan. Er is een totale stroom van 1mA1\mathit{ }\mathit{m}\mathit{A} in de parallelschakeling. Hoeveel bedraagt het totale vermogen?

  4. De weerstanden in een parallelschakeling dissiperen volgende vermogens: 1W,2W,5W1\mathit{ }\mathit{W},\mathit{ }2\mathit{ }\mathit{W},\mathit{ }5\mathit{ }\mathit{W} en 8W8\mathit{ }\mathit{W} . Wat is het totaal vermogen in de schakeling?

Last updated