Belangrijke formules

2-1

Lading

2-2

Spanning in functie van energie (arbeid) (in Joule) en lading

U=WC\mathit{U}=\mathit{ }\frac{\mathit{W}}{\mathit{C}}

2-3

Stroom in functie van lading en tijd

I=Ct\mathit{I}=\mathit{ }\frac{\mathit{C}}{\mathit{t}}

2-4

Geleiding (in Siemens) in functie van weerstand

G=1R\mathit{G}=\mathit{ }\frac{1}{\mathit{R}}

2-5

Weerstand van een draad in functie van de soortelijke weerstand

R=ρlA\mathit{R}=\mathit{ }\frac{\mathit{\rho }\mathit{ }\mathit{l}}{\mathit{A}}

Last updated