Serieschakeling

Resistieve schakelingen bestaan in twee basisvormen: de serieschakeling en de parallelschakeling. In dit hoofdstuk wordt de serieschakeling besproken. De parallelschakeling komt aan bod in hoofdstuk 5. Meestal bestaan schakelingen uit een combinatie van serie- en parallel geschakelde componenten. Men spreekt dan van een gemengde schakeling. Dit type van schakelingen komt aan bod in hoofdstuk 6.

In dit hoofdstuk bespreken we hoe de wet van Ohm wordt toegepast bij de serieschakeling. Ook komt een andere belangrijke wet aan bod, de spanningswet van Kirchhoff. Eveneens worden enkele belangrijke systeemtoepassingen aangaande de serieschakeling besproken.

Last updated