Stroom in een serieschakeling

De stroom is hetzelfde in alle punten van de serieschakeling. Hieruit kan je concluderen dat de stroom door iedere weerstand van een serieschakeling hetzelfde is.

Wat is belangrijk?

  • Je kan de stroom bepalen door een serieschakeling.

  • Je kan aantonen dat de stroom hetzelfde is in alle punten van een serieschakeling.

Fysiek schema

Elektrisch schema

Figuur 4-13: de stroom die in een bepaald punt binnenkomt is in een serieschakeling even groot als de stroom die dat bepaald punt buitenkomt.

In figuur 4-13 zijn drie weerstanden in serie verbonden met een spanningsbron. Vermits er geen aftakkingen zijn moet de stroom in elk punt van de serieschakeling hetzelfde zijn. Zie hiervoor de stroompijlen. Elke stroompijl heeft de waarde II . Dit betekent dat de stroom door de drie weerstanden gelijk is en waarde II heeft. De stroom in een serieschakeling heeft maar één pad om, volgens de elektronenstroomzin, van de negatieve pool (-) van de bron naar de positieve pool (+) te vloeien.

Figuur 4-14: de stroom is hetzelfde in alle punten van de serieschakeling

In figuur 4-14 is te zien dat het batterijpack een stroom van 4,561mA\mathrm{4,561} mA levert aan de drie weerstanden in serie. Overal in de schakeling wordt dezelfde stroom gemeten.

Test jezelf : de stroom in een serieschakeling

  1. Wat kan je zeggen va de stroom door een serieketen in ieder punt van deze serieketen?

  2. In een serieketen met een weerstand van 100Ω100\mathit{ }\mathit{\Omega } en 47Ω47\mathit{ }\mathit{\Omega } vloeit een stroom van 20mA20\mathit{ }\mathit{m}\mathit{A} door de 100Ω100\mathit{ }\mathit{\Omega } weerstand. Hoeveel stroom vloeit er dan door de 47Ω47\mathit{ }\mathit{\Omega }\mathit{ } weerstand?

Last updated